Mycket nu...

Nu planeringar inför grävning och samtal med myndigheter. Ett vanlig företagsdag för mig och Anette.

-

-